Logistični in trgovski center

Beograd, Surčin
Družba Fontes Group kot lastnik zemljišč načrtuje izgradnjo logističnega in trgovskega centra. Lokacija načrtovanega projekta se nahaja 15 km zahodno od mestnega središča Beograda, severno od zelo prometne avtoceste E70 in nasproti mednarodnega letališča. Do Novega Sada je približno 75 km. Avtocesta E70 je ena izmed glavnih prometnic, ki povezuje Zagreb - Šid - Beograd - Niš in je pomembna povezava za mednarodni promet v smeri zahod-vzhod.

Skupna površina zemljišča je 11,3 ha. Izdelan je načrt plana detaljne regulacije, ki ga je potrdila Skupščina grada Beograda. V sprejemanju je podroben prostorski načrt, na podlagi katerega bo možno zaprositi za izdajo gradbenega dovoljenja.