Cenik storitev

CENIK STORITEV KD KVART, D.O.O.
Storitev Cena
POSREDOVANJE PRI PRODAJI IN NAKUPU NEPREMIČNINE
Vrednost do 10.000 EUR 1.000,00 €
Vrednost nad 10.000 - 70.000 EUR 4% od pogodbene vrednosti
Vrednost nad 70.000 - 200.000 EUR 3,5% od pogodbene vrednosti
Vrednost nad 200.000 - 500.000 EUR 3% od pogodbene vrednosti
Vrednost nad 500.000 EUR 2% od pogodbene vrednosti oz dogovor
Ekskluzivno posredovanje po dogovoru
Nepremičninsko svetovanje 60 €/h
Uvodni informativni razgovor brezplačen
OGLEDI NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA
Na podlagi pogodbe o posredovanju so vključeni v provizijo. Če je pogodba s strani naročitelja enostransko predčasno prekinjena, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini na področju LJ 50 €; izven LJ 50 € in potni stroški
STROŠKI OGLAŠEVANJA
Stroški oglaševanja so po lastni presoji posrednika vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročnika pa se zaračuna posebej:
Priprava oglasa (za vsak medij posebej) po dogovoru
Objava enega oglasa po dogovoru
SESTAVA POGODB
Sestava predpogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičninah 200,00 €
Manj zahtevna prodajna in druga pogodba 250,00 €
Zahtevna prodajna in druga pogodba po dogovoru
Posadna listina 250,00 €
Novacija 350,00 €
Dodatek (aneks) k pogodbi 150,00 €
Izbrisno dovoljenje ali ZK dovolilo 100,00 €
IZPOLNJEVANJE VLOG
Sestava/izpolnitev vlog za postopke (DURS…) 50,00 €
Sestava/izpolnitev vlog izven postopkov 50,00 €
ETAŽNA LASTNINA
Akt oz sporazum o oblikovanju etažne lastnine po dogovoru
Vsaka nadaljnja enota etažne lastnine po dogovoru
ODDAJA/NAJEM NEPREMIČNINE
Provizija pri najemu 1 mesečna najemnina
OCENA TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNIN S STRANI NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA IN IZDELAVA ZAPISNIKA IN CENITEV IZVEDENCEV
Stanovanje ali poslovni prostor 200,00 €
Stanovanjska hiša z zemljiščem 500,00 €
Kmetijsko ali stavbno zemljišče 300,00 €
Ostale nepremičnine po dogovoru
Cenitve izvedencev - osnova cenik sodnega izvedenca/Inštituta za revizijo po dogovoru
IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE po dogovoru
UREDITEV ZK STANJA IN VPISI V ZK
ZK predlog za vknjižbo pravice 100,00 €
ZK predlog za predznambo in zaznambo 100,00 €
ZK predlog za izbris pravice 70,00 €
ZK predlog za vpis etažne lastnine (do 5 enot) po dogovoru
Vsaka nadaljnja enota etažne lastnine po dogovoru
ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, PRIDOBITEV DOKUMENTOV
ZK izpisek z elektronskim vpogledom 15,00 €
Uradni ZK izpisek 30,00 €
Potrdilo o namenski rabi 50,00 €
Izris parcele/mapna kopija z elektronskim vpogledom 20,00 €
Uradni izris parcele/mapna kopija 50,00 €
Lokacijska informacija za gradnjo 100,00 €
Potrdilo ali odločba UE o dovolitvi posla 50,00 €
Urejanje dokumentacije (popis dokumentacije, ureditev, iskanje dokumentov) 30 €/h
Izvedba primopredaje s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih službah, … na področju LJ 100€;
izven LJ še potni stroški
Hramba dokumentov - v škatlah dimenzij 35x35x35 cm 40 EUR/škatlo/leto
PRAVNO IN POSLOVNO TER INVESTICIJSKO SVETOVANJE
Investicijsko svetovanje in inženiring 150€/h
Pomoč pri izdelavi investicijskih načrtov po dogovoru
Groba ocena donosnosti investicije po dogovoru
Skrbni prevzem in pregled dokumentacije po dogovoru
K proviziji in cenam se zaračuna 22% DDV.
V ceni niso všteti davki, upravne ali sodne takse oz pristojbine ter notarske storitve.
Za redne stranke in za večji obseg storitev, je mogoč dogovor o popustu.
V Ljubljani, 1.2.2014